Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ NHẬN BIẾT YOUTUBE PARTNE

Gửi ace Vlog hướng dẫn đăng ký và phân biệt YouTube Partner. Nếu mọi người tự làm được nội dung để SEO, review sản phẩm thì không thể không đăng ký Partner để không bị copy và ưu tiên chất lượng trong SEO Video.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét